İnşaatta Kullanılan Önemli Yapı Malzemeleri

İnşaatta Kullanılan Önemli Yapı Malzemeleri

İnşaat sürecinde en önemli görevlerden biri planlı bir şekilde yapı malzemelerinin seçilmesidir. İnşaat malzemeleri genellikle yapının proje mimarı tarafından tasarım aşamasında belirtilebilir. Bu sadece birim fiyat için ön bilgi olmaktadır. Malzemenin kalitesi, adedi, ebatının düzgün bir şekilde belirtilmesi gerekir. Malzemelerin doğru seçimi için kontrol mimarı yada mühendisinin de araştırma yapması gerekir. Malzeme alınmasından önce miktar belirlenir ve miktarın belirlenmesinde keşiflerdeki miktarlardan yararlanılır.

Malzeme seçiminde kullanılacak yapı malzemesinin güvenli olması ve zarar veren unsurlar içermediği malzeme güvenliği bilgi formu istenerek kontrol edilmesi gerekir. Sakıncalı inşaat malzemeleri; içinde zararlı madde, iş güvenlik riski bulunan ve sakıncalı atık içerek maddeler olarak tanımlanabilir. Kaba yapı malzemelerini oluşturan taş, kaya, kum, kireç, çimento, tuğla, gaz beton, kereste, nervürlü demir, nervürlü çelik, beton çivisi, çelik lama gibi birçok malzemelerin de seçiminde dikkat edilmesi gerekir. Kaba yapı malzemelerinin yetkinliğini ve uygunluğunu belirleyen hususlar Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamelerinde detaylı olarak belirtilmiştir.

Kullanılan Bazı Yapı Malzemeleri

İnşaat yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi çok önemlidir. Bazı araç ve malzemeler aşağıda sıralanmıştır:
Ahşap: Ağaçtan elde edilen ve organik esaslı bir yapı malzemesidir.
Alçı: Yapılarda kalıp çıkarma işleri için alçı taşının toz hale getirilmesinden elde edilen madde su ile karıştırıldığında sertleşme özelliği göstermektedir.
Alüminyum: Hafif ve kolay işlenebilir yapıya sahip malzemedir. Isı ve elektriği ileten bir maddedir. Demir ve çelikten sonra dünyada en çok kullanılan metal türüdür.
Asansör: Yapı inşaat halindeyken yük asansörü kullanılır. Binaların genelinde insanların iniş ve çıkışlarını hızlandırmak için kullanılmaktadır.
Boru: Bir yerden başka bir yere sıvı ve gaz aktarmaya yarayan içi boş ve uçları açık silindir şeklindeki maddedir.
Aydınlatma: Bir ortam içerisinde nesnelerin algılanmasına yetecek uygunlukta ışık uygulamalarına denir.
Boya: Renkli bir sıvı bileşimi olan boyalar; organik, metalik yada plastik esaslı pigment, bağlayıcı ve incelticilerden meydana gelmektedir.
Cam: Silisli kumun potas yada soda ile karıştırıldığı yüksek dereceli sıcaklıkta eritilmesi ile elde edilmektedir. Su geçirmez, sert, saydam ve kolay kırılan bir yapısı vardır.
Çimento: Bağlayıcı malzeme olarak yaygın olarak inşaatlarda kullanılan malzemedir. Toz grubuna giren çimento su ile karıştırıldıktan sonra bağlayıcı özelliğini kazanmaktadır.
Demir-Çelik: Binaların yapısal bileşeni için en önemli malzemelerden biridir. Betonarme yapılarda kayma ve gerilmeleri karşılamak amacı ile beton içerisine yerleştirilen şekillendirilmiş maddelerdir.
Gaz Beton: Diğer yapı malzemelerine göre daha hafif olan bir yapı malzemesidir. Yaklaşık olarak %85’i basınçlı hava bulunan gözeneklerden oluşmaktadır. Çok amaçlıdır ve geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Hazır Beton: Yüksek basınç dayanımına sahiptir. Agrega, çimento ve suyun karıştırılması ile elde edilir.
Çatı: Yapıların üst kısımlarını dışarıdan gelen rüzgar, yağmur ve kar gibi etkenlerden koruyan yapıdır.
Kireç: su ile karıştırıldığında kuruduktan sonra katılaşma özelliği vardır. Beyaz renklidir ve bağlayıcı özelliği vardır.

mobdun

mobdun